Farské oznamy 30. januára 2011

29.1.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 31. 1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Streda 2. 2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

Štvrtok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; sv. Oskára mučeníka

Sobota 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

 • Katolícka univerzita

Dnešnú nedeľu, ktorá je nedeľou Katolíckej univerzity, sa koná vo všetkých farnostiach celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu. Výnos z milodarov zbierky bude použitý na výstavbu Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v utorok 1. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 2. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Veľké znamenie: Žena odetá slnkom.

 • Obetovanie Pána

V stredu 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30 hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Svätoblažejské požehnanie

Vo štvrtok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 2. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 2. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Charita Blumentál

Program v klube.

Pôvodne sme ohlásili program v klube na  nedeľu 6. februára 2011. Nakoľko sme boli požiadaní o možnosť uvoľniť priestor v tomto termíne na konanie inej akcie, a stalo sa  to až po ohlásení nášho programu, ospravedlňujeme sa za neplánovanú zmenu a náš program presúvame na nedeľu 13. februára 2011, kedy si môžu záujemcovia pozrieť už avizovaný DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí.

Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

Služby sociálnej poradne

Z vážnych rodinných dôvodov našej aktivistky, dočasne pozastavujeme činnosť sociálnej a poradne, ktoré poskytovala služby každý  pondelok v čase od 9.oo - 11.oo hod. Budeme sa snažiť nájsť náhradné riešenie a včas budeme o ňom informovať. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné poďakovanie neznámemu dobrodincovi, ktorý venoval pre potreby našej farnosti milodar v sume 500 €.

 • Časopis

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame články venované príprave na blížiace sa 1150. výročie príchodu našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

 • Podujatie Ktosi Ťa volá

Dňa 5. februára  sa v priestoroch kňazského seminára  v Bratislave uskutoční 6. ročník stretnutia chlapcov a dievčat (od 14 rokov) pod názvom Ktosi Ťa volá… Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 2. februára na adrese: ktositavola@gmail.com


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál