Farské oznamy 23. januára 2011

23.1.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 24. 1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 25. 1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

Streda 26. 1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Štvrtok 27. 1. - sv. Angely Merici, ľ. spom.

Piatok 28. 1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Poďakovanie

Minulú nedeľu ste v zbierke pre potreby farnosti prispeli sumou 3015,- €. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave a náklady sa odhadujú na cca 8 tisíc eur. Za vaše príspevky „Pán Boh odmeň”!

Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu plesu bratislavských farností.

  • Katolícka univerzita

Budúcu nedeľu (30.1.), ktorá je nedeľou Katolíckej univerzity, sa bude konať vo všetkých farnostiach celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu.  Výnos z milodarov zbierky bude použitý na výstavbu Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

Charita Blumentál

Program v klube

Po dlhšej prestávke opäť začínajú nedeľné stretnutia v blumentálskom klube na Vazovovej 8.

V nedeľu 13. februára 2011 si môžu záujemcovia pozrieť DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál