Farské oznamy 20. februára 2011

20.2.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 21. 2. - sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Utorok 22. 2. - Sviatok Katedry sv. apoštola Petra

Streda 23. 2. - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, sp.

  • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Máme rezervovaných 42 miest na ubytovanie a letenky. Bolo by žiadúce, aby sa nám kvôli rezervácii leteniek podarilo naplniť aspoň 20 miest do stredy tohto týždňa. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlasovanie začíname preto tak skoro, lebo pri pôvodne zamýšľanom termíne v máji 2011 bolo už pol roka dopredu všetko obsadené. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č.: 444 417 79.

  • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 20. februára 2011 pozývame záujemcov - dôchodcov do Slovenského národného múzea na veľmi zaujímavú výstavu s názvom Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku, a to od 15. storočia po súčasnosť. Podrobnejšiu informáciu o výstave nájdete vo výveske charity v predsieni kostola. Zraz je o 14.15 hod. pred múzeom na Vajanského nábreží 2. Prosíme o presný príchod, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

V nedeľu 6. marca 2011 sa uskutoční v seminárnej miestnosti farské fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • Informácia pre rodičov a žiakov

Sociálna poradňa charity rozširuje od štvrtka 24. februára 2011 svoje služby a to o doučovanie žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z nemeckého jazyka. Poradňa bude k dispozícii každý štvrtok od 17.30 hod. do 19.oo hod. Ako všetky, aj táto služba je bezplatná.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 27. februára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. S realizáciou tohto diela sa počíta už teraz na začiatku jari. Predpokladané náklady na základe cenovej ponuky tvoria sumu 7200 €. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie rodine z našej farnosti, ktorá venovala na potreby našej farnosti milodar v sume 100 €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál