Farské oznamy 27. februára 2011

27.2.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Piatok 4. 3. - sv. Kazimíra, ľ. spom.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa po sv. omšiach koná už ohlásená zbierka pre potreby našej farnosti. Jej výťažok sa použije na kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. S realizáciou tohto diela sa počíta už teraz na začiatku jari. Predpokladané náklady na základe cenovej ponuky tvoria sumu 7200 €. Vopred vám chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

  • Relikvia sv. Cyrila

V pondelok 28. februára bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 h. predsedať slávnostnej svätej omši Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, pri príležitosti ukončenia putovania relikvie sv. Cyrila v našej arcidiecéze. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať v utorok 1. marca od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

V stredu 2. marca sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Nová pieseň, žatva a vinobranie.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 3. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 3. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 3. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Aj touto cestou chceme poďakovať vdp. Mons. Vendelínovi Plevovi za jeho pastoračnú službu v našej farnosti, ktorú vykonával ako výpomocný duchovný. Od 15. februára je ustanovený za výpomocného duchovného vo farnosti Grinava.

  • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č.: 444 417 79.

  • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 6. marca 2011 od 15.oo hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8 fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. Veríme, že naše gazdinky ani teraz nesklamú a prispejú na občerstvenie výbornými šiškami. Tešíme sa na spoločne prežité príjemné poobedie.

V nedeľu 13. marca 2011 pozývame záujemcov do klenotnice bratislavského hradu na zaujímavú výstavu s názvom Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie. Podrobnejšiu informáciu sa dozviete v budúcich oznamoch a nájdete ju aj vo výveske charity v predsieni kostola.

Informácia pre rodičov a žiakov

Ako sme už oznámili, sociálna poradňa charity rozšírila svoje služby a to o doučovanie žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o doučovanie z nemeckého jazyka. Poradňa bude k dispozícii každý štvrtok od 17.30 hod. do 19.oo hod. Ako všetky, aj táto služba je bezplatná. Pripomíname, že záujemcovia, ktorí sa chcú zdokonaliť, alebo sa naučiť zvládnuť základy práce s počítačom, majú túto možnosť prostredníctvom našich poradní, a to každý utorok a stredu v kancelárii charity na Vazovovej 8. Podrobnosti nájdete na výveske aj na internetovej stránke charity.

Oznam pre rodičov

Aby ste si mohli naplánovať svoje dovolenky, oznamujeme, že mimobratislavský letný tábor pre deti tento rok pripravujeme v termíne od 9. do 16. júla 2011 a uskutoční sa v zariadení Škola v prírode na Dobrej Vode.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál