Farské oznamy 10. apríla 2011

10.4.2011 Branislav Čaniga

  • Festival v katedrále

Dnes, 10. apríla sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave začína festival venovaný Franzovi Lisztovi z príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného skladateľa 19. storočia, uvedením jeho diela Via Crucis s videoprojekciou Krížovej cesty Vincenta Hložníka. Účinkuje miešaný spevácky zbor Tirnavia, na organe bude hrať Stanislav Šurin. Začiatok je o 18.30. Vstupenky je možné si zakúpiť aj pri vstupe pred koncertom.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. apríla sa bude konať spojená mesačná rekolekcia všetkých bratislavských dekanátov. Začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

  • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

  • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 13. apríla spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu budeme spovedať len počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

  • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 30 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri sv. omšiach uskutoční pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok bude použitý na pripravovaný projekt výmeny okien na budove fary. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

  • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V dnešnú nedeľu 10. apríla vás pozývame do klubu na Prezentáciu púte po Sv. Zemi očami duchovných našej farnosti. Podtitul prezentácie - “Piate evanjelium”. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

  • Deň nespravodlivo stíhaných

Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na modlitbovú pobožnosť pri
príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina, v stredu 13. apríla o 20.00 hod., ktorú bude viesť Stanislav
Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita. Následne o 20.40 hod. sa pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí uskutoční zhromaždenie na podporu prenasledovaných.

  • Vikvetfest

Pozývame mladých na diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 15.-17.4.2011 (Kvetný víkend) v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bližšie informácie na farskej výveske alebo na webovej stránke: www.vikvetfest.sk

  • Krížová cesta v Marianke

V sobotu 16. apríla pozývame najmä našich mladých farníkov a deti na Krížovú cestu do Marianky. Zraz bude o 10.00 hod. pred blumentálskym kostolom a následne spoločný odchod linkou č. 63 a 37.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál