Farské oznamy 3. apríla 2011

3.4.2011 Branislav Čaniga

  • Krížová cesta

V pôstnom období sa pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme koná každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnes /3.apríla/ sa Krížovú cestu modlia deti. V piatok 8.apríla sa budú Krížovú cestu modliť učitelia a katechéti. V nedeľu 10.apríla sa krížovú cestu budú modliť muži našej farnosti.

  • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac máj budeme zapisovať v pondelok 4. apríla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 10. apríla sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok bude použitý na pripravovaný projekt výmeny okien na budove fary. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

  • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu, 6. apríla, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Tisíc(e) rokov s Kristom.

  • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V dnešnú  nedeľu 3. apríla pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu Galandovci - Legendy slovenskej moderny. Zraz je o 14.15 hod. na Františkánskom námestí, pred Mirbachovým palácom.

V nedeľu 10. apríla 2011 vás pozývame do klubu na Prezentáciu púte po Sv. zemi očami duchovných našej farnosti. Podtitul prezentácie - “Piate evanjelium”.

Dôležitá informácia:

Nakoľko sa prihlásila ochotná aktivistka, od pondelka 4. apríla 2011, obnovuje svoju činnosť sociálna poradňa a to v doteraz zaužívanom čase, t.j. od 9.oo - 11.oo hod. Ak potrebujete pomoc, usmernenie a radu či už v  komunikácii s príslušným úradom atď. môžete využívať tieto služby.

  • Vikvetfest

Pozývame mladých na diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 15.-17.4.2011 (Kvetný víkend) v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bližšie informácie na farskej výveske alebo na webovej stránke: www.vikvetfest.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál