Farské oznamy 1. mája 2011

1.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 2. 5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Utorok, 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Májovú pobožnosť po večernej sv. omši o 16.30 bude dopĺňať adorácia venovaná veľkej udalosti tejto nedele - blahorečeniu Jána Pavla II. spojená s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

 • Májová pobožnosť

Od dnešnej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 2. mája v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 2. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

  Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 4. mája na stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s J. Ex. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. na tému: Nové nebo, zem i Jeruzalem.

  • Prvopiatkový týždeň

  Prvý štvrtok v mesiaci 5. 5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  Na prvý piatok v mesiaci 6. 5. budeme spovedať ako obvykle.

  Na prvú sobotu 7. 5. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Výročná farská poklona

  Vo štvrtok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

  • Charita Blumentál

  Program v klube na Vazovovej 8: V nedeľu 1. mája 2011 pozývame záujemcov na prednášku a besedu s odborníčkou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave na tému: „Rady a odporúčania ako sa nestať obeťou trestnej činnosti”. Prednáška je určená predovšetkým ako prevencia pre starších občanov, ale nielen pre nich. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

  Deň matiek: V nedeľu 8. mája pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé, už tradičné posedenie. Uskutoční sa v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8 o 14.30 hod.

  Oznam pre rodičov: Ako sme už oznámili, pripravujeme pre deti opäť letný tábor, uskutoční sa od 9. do 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda. Od stredy 4. mája si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu a tiež si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky Charity www.charitablumental.sk. O ostatných podrobnostiach budeme včas informovať.


  Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál