Farské oznamy 8. mája 2011

8.5.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Štvrtok, 12. 5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ. sp.

Piatok, 13. 5.: bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. sp.

Sobota, 14. 5.: sviatok sv. Mateja, apoštola

  • Zbierka na seminár

Budúcu nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na kňazský seminár.

  • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodiny s deťmi: Ako sme už informovali, v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 a tiež na internetovej stránke charity sú k dispozícii prihlášky pre deti do letného tábora, ktorý pripravujeme pre deti v termíne 9. až 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda.

Výlet pre rodiny s deťmi: Na sobotu 4. júna 2011 pripravuje charita pre rodiny s deťmi autobusový zájazd - výlet na Červený Kameň, so zaujímavým programom. Členovia klubu vojenskej histórie Templári z hradu Bagras predvedú svoje umenie. Názov podujatia Stredoveký tábor Templárov. Budeme mať možnosť vidieť dobové kostýmy, stany, výstroj, prehliadku stredovekého tábora spojenú s výkladom, ako aj ukážky šermiarskych súbojov. Veríme, že na svoje si prídu nielen deti, ale aj rodičia, hlavne oteckovia. Deti okrem toho čakajú aj rôzne hry a súťaže. Termín prihlasovania, ako aj výšku poplatku včas oznámime. Veríme, že sa tejto akcie radi zúčastníte a že si odnesiete všetci pekné zážitky z príjemne prežitého dňa.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál