Farské oznamy 29. mája 2011

29.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda 1. 6. - sv. Justína, mučeníka, sp.

Štvrtok 3. 2. - slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Piatok, 3. 6. - sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, sp.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v stredu 1. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 1. júna, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: „Príď, Pane Ježišu”.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 2. júna je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30, 9,00 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h.

 • Novéna k Duchu Svätému

V piatok 3.júna sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 6. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 6. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská púť do Marianky

V sobotu 4. júna vás pozývame na pravidelnú mesačnú púť do Marianky, ktorú v tomto mesiaci vedie naša farnosť Blumentál. Začneme modlitbou sv. ruženca o 15.00 hod. pred Lurdskou jaskyňou, po ktorej bude následovať sv. omša.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Odchod autobusu na výlet rodín s deťmi na Červený Kameň je v sobotu 4. júna 2011 o 8.30 hod. z Blumentálskej ulice (od pošty). Predpokladaný návrat je okolo 17.oo hod. Prosíme o včasný príchod k autobusu, vzhľadom na pripravený program bude autobus odchádzať presne. Ďakujeme za pochopenie.

Program v klube: V nedeľu 12. júna 2011 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu s názvom Cyril a Metod. Prednáša publicistka mgr. Elena Šubjaková.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali na sobotu 18. júna 2011 pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity v pondelok 30. júna od 9.oo do 11.oo hod. Poplatok je 2 €. Podrobný program dostanete písomne pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál