Farské oznamy 22. mája 2011

22.5.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Streda, 25. 5.: sv. Gregora VII., pápeža, ľ. sp.

Štvrtok, 26. 5.: sv. Filipa Neriho, kňaza, sp.

Piatok, 27. 5.: sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. sp.

  • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár ste minulú nedeľu prispeli sumou 1664 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

  • Prvé sv. prijímanie a birmovka

Dnes a taktiež budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 pristúpi k 1. sv. prijímaniu 80 detí z našej farnosti. V sobotu 28. mája o 10.00 prijme sviatosť birmovania v našom kostole 70 birmovancov. Modlime sa za naše prvoprijímajúce deti i birmovancov, aby si zachovali lásku a vernosť ku Kristovi a jeho Cirkvi.

  • Charita Blumentál

Výlet pre rodiny s deťmi: Na zájazd výlet rodín s deťmi na Červený Kameň, ktorý pripravujeme na sobotu 4. júna, je ešte možné prihlásiť sa v stredu 25. mája od 17.30 do 19.00 hod na Vazovovej 8. Poplatok: 2 € za osobu. Pre viacdetné rodiny (keď sa zúčastní 5 a viac členov - rodičia + deti) je poplatok 1 € za osobu. Podrobnú informáciu o akcii nájdete na výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke charity a dostanete ju aj pri prihlasovaní.

Oznam pre dôchodcov: Dnešnú nedeľu pozývame záujemcov do Esterházyho paláca na nám. Ľ. Štúra 4 na výstavu obrazov a zberateľských diel Ernesta Zmetáka. Názov výstavy „Posledný klasik Ernest Zmeták”. Zraz je o 14.15 hod. pred Esterházyho palácom.

Púť: Na sobotu 18. júna pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu o prihlasovaní a programe nájdete včas vo výveske charity a aj vo farských oznamoch.

Oznam pre rodičov: Prihlasovanie detí do tábora: Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. mája. Termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a kedy zároveň dostanete aj ostatne potrebné písomné informácie oznámime po ukončení prihlasovania.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál