Farské oznamy 5. júna 2011

5.6.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 6. 6. - sv. Norberta, biskupa, ľ. sp.

Štvrtok 9. 6. - sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Sobota, 11. 6. - sv. Barnabáša, apoštola, sp.

Nedeľa, 12. 6. - slávnosť Zoslania Ducha Svätého

  • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 6. júna v kostole o. saleziánov na Miletičovej ul.

  • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za kňazské a rehoľné povolania.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! neznámemu dobrodincovi, ktorý na cirkevné ciele - pre potreby našej farnosti venoval sumu 300 €.

  • Pamiatka na birmovku a 1. sv. prijímanie

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami z birmovky v stredu 8.júna o 17.30 na fare.
Prvoprijímajúci si môžu vyzdvihnúť DVD a fotografie tiež v stredu 8.júna o 18.00 na fare.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál