Farské oznamy 12. júna 2011

12.6.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 13. 6. - Svätodušný pondelok; sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.

Nedeľa, 19. 6. - slávnosť Najsvätejšej Trojice

  • Svätodušný pondelok

V pondelok 13. júna je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

  • Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za vodoinštalatérske a kúrenárske práce a opravy, ktoré boli vykonané v uplynulých týždňoch v priestoroch kostola a fary. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za vaše príspevky v zbierke na katolícke médiá v sume 1256 €. Taktiež veľká vďaka patrí rodine z našej farnosti, ktorá z púte vo Sv. zemi darovala sochu betlehemského Jezuliatka, ktoré bude súčasťou vianočnej výzdoby pred oltárom.

  • Chrámový koncert

Pozývame vás na koncert do nášho chrámu v sobotu 18. júna o 19.30 hod. Na koncerte odznejú skladby od Verdiho a Vivaldiho v podaní štyroch hudobných telies: Spevácky zbor Technik, komorná zložka zboru Konzervatória v Bratislave, Kresťanský komorný zbor ZOE a Združenie bratislavských symfonikov (80 účinkujúcich). Všetci ste srdečne pozvaní. Vstupné je dobrovoľné.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Nakoľko počet prihlásených detí naplnil kapacitu zariadenia, nebolo potrebné robiť výber. Poplatok za dieťa treba uhradiť v termínoch: v utorok 14. 6. a v stredu 15. 6. od 17.oo - 19.oo hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Pri prihlasovaní dostanú rodičia aj potrebné písomné informácie.

Program v klube: V nedeľu 12. júna pozývame na prednášku a besedu s názvom Sv. Cyril a Metod. Prednáša publicistka Mgr. Elena Šubjaková.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam sociálnej poradne: Z rodinných dôvodov aktivistky nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa v pondelok a to dlhodobejšie. Obnovenie poradne včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál