Farské oznamy 7 augusta 2011

7.8.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 8. 8. - sv. Dominika, kňaza, spom.

Utorok, 9. 8. - sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny, mučenice a patrónky Európy, sviatok

Streda, 10. 8. - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Štvrtok, 11. 8. - sv. Kláry, panny, spom.

Piatok, 12. 8. - sv. Jany Františky de Chantal, ľ. s.

Sobota, 13. 8. - sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov, ľ.s.

  • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť slávi v nedeľu 14. 8. 2011 hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu P.M. Je to pre nás aj príležitosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V nedeľu sa uskutoční aj hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • CD z tábora

Oznam pre deti z tábora na Dobrej Vode: CD s fotografiami z tábora si

môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v úradných hodinách.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! dobrodincom za milodary v sume 2000 € a 100 €, ktoré venovali v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Benefičné prednášky v Katedrále sv. Martina

V sobotu dňa 13. augusta 2011 o 19.00 hodine sa v Dóme - Katedrále  svätého Martina uskutoční ďalšia benefičná prednáška o dejinách, duchovnom posolstve a  zaujímavostiach tejto Katedrály, tentoraz rozšírená aj o detailný výklad exteriéru Katedrály. Podrobnú prehliadku chrámu, organizovanú Bratislavskou arcidiecézou, Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Nadáciou Hodina deťom povedie historik Jozef Haľko. Výťažok  z dobrovoľného vstupného použije Nadácia Hodina deťom na pomoc chorým a trpiacim deťom.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 20. augusta 2011 pripravuje Charita pre dôchodcov v rámci Roku Panny Márie Trnavskej zájazd - púť do Trnavy, kde sa zoznámime prostredníctvom sprievodcu s perlami sakrálnej architektúry Malého Ríma”. Súčasťou programu bude aj sv. omša. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v pondelok 8. augusta od 9.oo - 10.oo hod. Vzhľadom na ďalšie povinnosti pracovníčky prosíme tento čas dodržať. Prípadne bude možné sa ešte prihlásiť aj v stredu 10. augusta od 17.30 hod. do 19.oo hod., taktiež v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 3 eurá. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál