Farské oznamy 14. augusta 2011

14.8.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 15. 8. - slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok, titul nášho chrámu

Utorok, 16. 8. - sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

Piatok, 19. 8. - sv. Jána Eudes, kňaza, ľ. sp.

Sobota, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V pondelok 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 150 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Oznamy Charity Blumentál

Púť dôchodcov do Trnavy v sobotu 20. augusta 2011:

Nakoľko sa nedopatrením v pondelok nedostali pripravené vytlačené informácie o programe púte viacerým prihláseným účastníkom, oznamujeme, že odchod autobusu je z Blumentálskej ulice o 8.30 hod. Oproti programu nastal aj menší posun v časovom harmonograme. Vzhľadom na to, že poznávací okruh sakrálnych pamiatok je 3 hodinový, začne už o 12.30 hod. a predpokladané ukončenie je o 15.30 hod. V prípade záujmu je možné čas ešte predĺžiť, čím by sa zmenil aj predpokladaný čas návratu do Bratislavy na cca 17.oo hod. Prosíme účastníkov, aby si tejto možnej zmene prispôsobili aj svoj ďalší sobotňajší program.

Právna poradňa: Právna poradňa Charity Blumentál tento štvrtok svoje služby neposkytuje.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál