Farské oznamy 25. septembra 2011

24.9.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 26. 9. - sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľ. spom.

Utorok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Streda 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

Piatok 30. 9. - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 1. 10. - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

  • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

  • Fatimská sobota

Na prvú sobotu 1. októbra  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Príprava ku sviatostiam

Pripomíname, že dospelí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, a taktiež žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, .môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál pripravuje na sobotu 1. októbra 2011 púť do Turzovky. Poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa možno v poradni charity v utorok 27. septembra od 8.30 hod. do 10.oo hod., prípadne ešte v stredu 28. septembra od 17.30 do 19.oo hod. Podrobnú informáciu dostanú   účastníci pri prihlasovaní.

  • Akcia Boj proti hladu

Budúcu nedeľu - 2.októbra sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU. Po dopoludňajších sv. omšiach si pred kostolom môžete za dobrovoľný príspevok kúpiť medovníkové srdiečko.  Viac o tejto zbierke sa môžete dozviedieť aj na stránke  www.bojprotihladu.sk

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 80 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál