Farské oznamy 25. decembra 2011

25.12.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Pondelok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Utorok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Piatok 30. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

Sobota 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Nedeľa 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok

  • Vianočné sviatky

Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. V piatok 30. decembra  na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

  • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach dnes na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

  • Dobrá novina

Dnes sa po sv. omši o 10,30 predstavia so svojím programom koledníci Dobrej noviny. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov v svojích domovoch, nech sa zapíšu na zoznam  pri časopisoch. Koledovať sa bude v dňoch 27., 28. a 29. decembra v popoludňajších hodinách.

  • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v pondelok 26.decembra o 15.30 hod.

l       Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v sobotu 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2011 / 2012 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

l       Program na Nový rok 2012

V nedeľu 1. januára 2012 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodar v  sume 50 € určený  pre program „adopcie na diaľku” v africkej Keni.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál