Farské oznamy 18. decembra 2011

17.12.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

 • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme  od 7.00 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý deň spovedáme len pri ranných sv. omšiach.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od 22. 12. (štvrtok) po sv. omši o 16.30 hod.   do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v sobotu 24. 12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 410 a 100 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť, ako aj za milodary v celkovej sume 70 € venované  programu „adopcie na diaľku” v africkej Keni.

 • Dobrá novina

Budúcu nedeľu - 25. decembra sa po sv. omši o 10,30 predstavia so svojím programom koledníci Dobrej noviny.

Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov v svojích domovoch, nech sa zapíšu na papier  pri časopisoch. Koledovať sa bude v dňoch 27., 28., 29. decembra v popoludňajších hodinách.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v pondelok 26.decembra o 15.30 hod.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 19. decembra 2011 do 10. januára 2012 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

 • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že budúci týždeň a medzi sviatkami nebudú poradne charity  poskytovať svoje služby. V novom roku budú poskytovať služby v obvyklom zaužívanom čase. Doučovanie z angličtiny bude pokračovať  až od 17. januára 2012. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál