Farské oznamy 1. januára 2012

1.1.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Utorok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš

Piatok 6. 1. - ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

Sobota 7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

Nedeľa 8. 1. - KRST KRISTA PÁNA - koniec vianočného obdobia

  • Lectio divina

V stredu 4. januára sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z druhej knihy Machabejcov: “Matka 7 umučených synov” (2 Mach 7).”

  • Zjavenie Pána

V piatok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu.  Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

  • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

  • Stretká pre deti

Srdečne pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na stretká, ktoré sa konajú každý druhý pondelok od 16.00 do 18.00 na fare na Vazovovej 8. Spolu sa tam hráme, rozprávame, čítame i modlíme, niečo pekné vyrábame, zabávame i učíme. Najbližšie stretká v tomto mesiaci budú 2. a 23. januára.

  • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, si môžete zakúpiť od budúcej nedele 8.januára  2012. Vstupenky sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

  • Vianočný koncert

Na záver vianočného obdobia vás srdečne pozývame na koncert hudobného zoskupenia Soulmates, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom chráme v sobotu 7. januára o 16.00 hod. Vstup je voľný.

  • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2012 budeme zapisovať  v pondelok 9. januára 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál