Farské oznamy 5. februára 2012

4.2.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 2.  - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Piatok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Sobota 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

  • Kňazská rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 6. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

  • Pomazanie chorých

piatok 10. februára v predvečer spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude sv. omša o 16.30 hod. spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Zároveň Vás pozývame na svätú omšu, ktorej bude predsedať arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, v piatok 10.2. o 18.00 hodine v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave.

  • Ustanovenie pomocného biskupa

V pondelok 31. januára Svätý otec ustanovil prvého pomocného biskupa pre našu arcidiecézu, Mons. Jozefa Haľka. Naša radosť je o to väčšia, že ide o kňaza, ktorý pravidelne prichádza do nášho chrámu slúžiť sv. omše pre maďarsky hovoriacich veriacich. Mons. Jozef Haľko prijme biskupskú konsekráciu v sobotu 17. marca o 11:00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Sprevádzajme ho našimi modlitbami aj v jeho poslaní a službe pomocného biskupa.

  • Charita Blumentál

Program pre dôchodcov: V nedeľu 12. februára pozývame dôchodcov do Slovenského národného múzea na výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pre múzeom na Vajanského nábreží o 14.15. hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

Pozvánka: V nedeľu 19. februára Vás pozývame do seminárnej miestnosti  farského úradu na fašiangové posedenie. Začiatok je o 14.30 hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť nesklamú a prispejú k dobrej pohode dobrotami v podobe fašiangových šišiek.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za vaše príspevky v sume 2458,- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu. Peniaze budú použité na postupné uhradenie zvyšných faktúr spojených s rekonštrukčnými prácami v seminárnej miestnosti.

Taktiež chceme poďakovať našim Béčkarom za spoluorganizovanie Plesu bratislavských farností, ako aj všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave alebo ste sa plesu zúčastnili.

  • Fašiangovica

Pozývame všetky deti na fašiangovú zábavu v sobotu 11. februára o 15.00 hod. na fare. Kto chce, môže priniesť aj malé občerstvenie pre ostatných.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál