Farské oznamy 4. marca 2012

4.3.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Sobota  10. 3. - Výročie posviacky katedrálneho Dómu sv. Martina

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 6. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

  • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať v pondelok 5. marca  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Program vkatedrále:

Lectio Divina: Pozývame vás na biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, do Katedrály sv. Martina, v stredu 7. marca so začiatkom o 20.00 hodine, na tému: Svätý Jozef, prvý veriaci v Matúšovom evanjeliu (Mt 1, 18-25).

Výročie posviacky: 560. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina si pripomenieme pri svätej omši, ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita v katedrále na tretiu pôstnu nedeľu 11. marca o 10.30 hodine.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 9. marca sa  budú krížovú cestu  modliť birmovanci a v  nedeľu 11.marca matky z našej farnosti.

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za vaše príspevky v minulotýždňovej zbierke na Charitu v sume 1 893 €. Nech vás Pán odmení za vaše obety.

  • Upratovanie kostola

Opätovne sa na vás obraciame s urgentnou prosbou:  potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

  • Oznamy Charity Blumentál

Prosba: Ak ste sa ešte nerozhodli komu venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, môžete tak urobiť pre Občianske združenie Charita Blumentál a tak podporiť aktivity, ktoré  blumentálska charita poskytuje a o ktorých ste  aj prostredníctvom farských oznamov pravidelne informovaní.  Potrebné tlačivo nájdete v kostole a môžete si ho stiahnuť aj z internetovej stránky charity: www.charitablumental.sk. Vopred úprimná vďaka za pochopenie a pomoc.

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom kvôli naplánovaniu dovoleniek, že aj v tomto roku pripravujeme pre deti letný tábor. Uskutoční sa v zariadení Chata Fúgeľka v Dubovej pri Modre v termíne od 7. do 14. 7. 2012. Podrobnosti ako aj prihlášky budú včas k dispozícii.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál