Farské oznamy 11. marca 2012

10.3.2012 Branislav Čaniga

  • Pobožnosť k sv. Jozefovi

V pondelok 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa budeme modliť v piatok 16. 3. po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod., v sobotu 17. 3. po sv. omšiach o 6.30 a 18.00 hod. a v nedeľu po sv. omši o  16.30 hod.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 16. marca sa  budú krížovú cestu  modliť učitelia a v  nedeľu 18.marca deti z našej farnosti.

  • Biskupská vysviacka

Pozývame vás na veľkú slávnosť a udalosť pre našu arcidiecézu. V sobotu 17. marca 2012 bude v katedrálnom Dóme sv. Martina v Bratislave pri sv. omši o 11.00  hod.  vysvätený za biskupa nedávno vymenovaný prvý pomocný biskup v dejinách našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Sprevádzajme ho v tejto vznešenej a zodpovednej službe svojimi obetami.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Charita Blumentál pripravuje spoločnú návštevu filmového    predstavenia O bohoch a ľuďoch, a to v nedeľu 18. marca o 17.45 v kine Mladosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v stredu 14. marca v kancelárii charity  na Vazovovej 8 od 17.00 do 18.30 hod. Poplatok je 1 €. Rozdiel hradí charita.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál