Farské oznamy 22. júla 2012

24.7.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Utorok, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa, ľ.sp.

Streda, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Štvrtok, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

Piatok, 27.7.: sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

  • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincovi, ktorý v tomto týždni prispel pre potreby našej farnosti celkovou sumou 40,- €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál