Farské oznamy 26. augusta 2012

27.8.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Utorok, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, v nedeľu  26. augusta (čiže dnes) pozývame dôchodcov z našej farnosti do Slovenskej národnej galérie  na výstavu umenia z obdobia 50. rokov minulého storočia s názvom Prerušená pieseň. K prehliadke máme zabezpečený aj odborný výklad so sprievodcom. Zraz je pred Esterházyho palácom na Nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod. Prosíme o presný príchod, dodatočne nebudeme vstupenky záujemcom preplácať. Ďakujeme za pochopenie.

  • Zápis omšových úmyslov

Z organizačno-personálnych dôvodov sa budú omšové úmysly na mesiac október zapisovať v pondelok 27. augusta 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie dp. diakonovi Vladimírovi Mikulcovi za horlivosť, s akou vykonával letnú diakonskú prax v našej farnosti. V modlitbách budeme prosiť, aby ho Božia pomoc sprevádzala aj v záverečnom ročníku prípravy na kňazskú vysviacku.

  • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1. 9. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Veni Sancte

V nedeľu 2. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte pred začiatkom nového školského roku.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál