Farské oznamy 19. augusta 2012

18.8.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 21. 8. - sv. Pia X., pápeža, spom.

Streda, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Štvrtok, 23.8. - sv. Ruženy Limskej, ľ.sp.

Piatok, 24. 8. - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Sobota, 25. 8. - sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

  • Zápis omšových úmyslov

Vopred Vám oznamujeme, že z organizačno-personálnych dôvodov sa budú omšové úmysly na mesiac október zapisovať o týždeň skôr - v pondelok 27. augusta 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, budúcu nedeľu  26. augusta pozývame dôchodcov do Slovenskej národnej galérie  na výstavu   tzv. stalinského socialistického realizmu, z obdobia 50. rokov minulého storočia s názvom Prerušená pieseň. K prehliadke máme zabezpečený aj odborný výklad so sprievodcom. Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod.

Poradne Charity Blumentál: Po dovolenkovej prestávke od budúceho týždňa poradne opäť poskytujú  svoje služby. Do konca augusta môžete využívať služby počítačovej poradne okrem stredy  aj v utorok od 16.30 do 18.00 hod.

  • Modlitba za nenarodené deti

V pondelok 20. augusta  o 11.00 hod. sa pri pamätníku
nenarodeným deťom pred kostolom sv. Alžbety (Modrým kostolom) v Bratislave sa stretnú členovia pro-life hnutí s biskupmi a zástupcami spoločenského života pri príležitosti návštevy Jeho Eminencie, kardinála Raymonda Burkeho, prefekta najvyššieho súdu Apoštolskej signatúry, ktorý je  významným šíriteľom a podporovateľom myšlienok ochrany ľudského života. V programe stretnutia je príhovor pána kardinála a spoločná modlitba. Pozývame všetkých prísť podporiť kultúru života.

· Potáborový výlet

Pozývame všetky deti na potáborový výlet, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. augusta. Stretneme sa o 10.00 hod. na fare. Treba si so sebou priniesť jedlo a pitie na celý deň a 2 hodinové lístky na MHD. Súčasťou programu bude aj sv. omša.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál