Farské oznamy 5. augusta 2012

6.8.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 6. 8.: sviatok Premenenia Pána

Utorok, 7.8.: sv. Sixta II., pápeža a spoločníkov, mučeníkov, ľ.sp.

sv. Kajetána, kňaza, ľ.sp.

Streda, 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Štvrtok, 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Piatok, 10.8.: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Sobota, 11.8.: sv. Kláry, panny, spom.

  • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť slávi budúcu nedeľu 12. augusta hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  Nanebovzatiu Panny Márie. Je to pre nás aj príležitosť získať  úplné odpustky za obvyklých podmienok. V nedeľu sa uskutoční po sv. omšiach hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincom, ktorí v tomto týždni prispeli pre potreby našej farnosti celkovou sumou 220,- €.

  • Katedrálny organový festival

Festival organových koncertov v Katedrále sv. Martina pod názvom Katedrály organový festival sa začne vo štvrtok, 9. augusta o 19.00 hod. koncertom slovenskej umelkyne Moniky Melcovej v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Je to už tretí ročník festivalu, na ktorom sa s dielami sakrálnej hudby postupne predstavia umelci zo Slovenska a zo zahraničia. Koncerty sa budú konať každý štvrtok, až do 13. septembra 2012 a pribudne k nim aj jedna nedeľa, 2. septembra, so začiatkom vždy o 19.00 hod. Podrobný program nájdete na plagátoch. Vstupenky je možné si zakúpiť v sieti Ticketportal alebo priamo pred koncertom. Podujatie je jednou z aktivít Bratislavskej arcidiecézy v Roku sv. Cyrila a Metoda.

  • Nocľaháreň De Paul

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul sa na nás obracia s naliehavou prosbou. Momentálne majú kritický nedostatok uterákov a posteľných plachiet. V tomto zariadení  denne prichýlia  135 ľudí bez domova a poskytnú im nocľah, teplú večeru, raňajky, nevyhnutné ošetrenie a sociálne poradenstvo.  Ak máte uteráky, alebo plachty, ktoré môžete darovať, budú  vďační, ak ich prinesiete do nocľahárne na Ivánskej ceste 32. Prísť môžete kedykoľvek počas dňa a na mieste stačí vyhľadať ich zamestnanca. Kontakt na nocľaháreň je 0911 447 577. Za Vašu pomoc ďakujeme.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál