Farské oznamy 12. augusta 2012

12.8.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 13. 8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Utorok, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Streda, 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Štvrtok, 16.8.: sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

  • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi  hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  Nanebovzatiu Panny Márie. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

  • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu  26. augusta 2012 pozývame dôchodcov do Slovenskej národnej galérie  na výstavu   tzv. stalinského socialistického realizmu, z obdobia 50. rokov  minulého storočia pod názvom Prerušená pieseň.  Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál