Farské oznamy 2. septembra 2012

1.9.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 3. 9. - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 7. 9. - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

Sobota, 8. 9. - sviatok Narodenia Panny Márie

 • Omšový poriadok v školskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 3. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové latinské sv. omše o 18.00 začnú od 13. septembra.

 • Lectio divina

Otec arcibiskup Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00. Prvé stretnutie je 5.9.2012.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 6. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 7. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na každú vašu návštevu.

 • Oznam Charity Blumentál

Púť pre seniorov: Na sobotu 22. septembra 2012 pripravuje Charita Blumentál púť pre dôchodcov do Rajeckej Lesnej spojenú s návštevou Starej Bystrice, kde sa nachádza známy Slovenský orloj. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v pondelok 10. septembra 2012 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň oznamujeme v októbri 2012 pripravujeme pre dôchodcov aj púť do Šaštína. Presný termín včas oznámime.

 • Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2012/2013 vychádza časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre deti na 1. stupni základných škôl na Slovensku. Časopis poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety na voľný čas. Odporúčame využiť ponuku tohto časopisu, nakoľko pomáha deťom v duchovnom raste a rodičom pri kresťanskej výchove svojich detí. Zvlášť je vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Ďalšie informácie o časopise nájdete na internetovej stránke www.rebrik.sk

 • Fotky zdetského tábora - možno si prevziať vkancelárii vrámci úradných hodín alebo dnes (2.9.2012) aj vsakristii kostola. Jedná sa oCD sfotkami, ktoré vedúci tábora napálili pre všetkých účastníkov bezplatne.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál