Farské oznamy 30. septembra 2012

30.9.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Utorok  2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

Štvrtok 4.10.: sv. Františka z Assissi, spom.

Sobota 6. 10.: sv. Bruna, kňaza, ľ. spom.

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 1. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole Kapucínov.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 1. októbra od 16.00 hod.

  • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 3. októbra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je: Svätosť Božieho mena.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Oznam Charity Blumentál

Právna poradňa: Z dôvodu dovolenky, nebude poskytovať svoje služby právna poradňa vo štvrtok 4. októbra. Ďakujeme za pohopenie.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 13. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity.

  • Dobrá novina

Priaznivcom koledníckej akcie Dobrá novina oznamujeme, že v týchto dňoch je na návšteve Slovenska arcibiskup Sudánu,  diecézy Chartúm, kardinál Gabriel Zubeir Wako. Verejnosť sa s otcom arcibiskupom Wakom môže stretnúť 4. októbra v Bratislave pri svätej omši o 18.00 h v kostole jezuitov. Po sv. omši nasleduje  prednáška s diskusiou.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál