Farské oznamy 23. septembra 2012

23.9.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Streda 26. 9. - sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľ. spom.

Štvrtok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Piatok 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Sobota 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Mládežnícke adetské sv. omše

Od septembra opäť začali nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.  Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

  • Oznam Charity Blumentál

Počítačová poradňa: Z dôvodu pracovných a rodinných povinností nebudú naši aktivisti poskytovať do konca septembra služby  výučby práce s počítačom. Od októbra budú tieto služby poskytované tak,

ako je uvedené na výveske a na internetovej stránke charity, t.j. v utorok a v stredu. Presnú časové rozpätie doučovania počas utorkov ešte  upresníme.

Púť do Šaštína: Ako sme už  informovali, pripravujeme púť pre dôchodcov do Šaštína. Uskutoční sa v sobotu 6. októbra 2012. Poplatok je 2 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, a to v pondelok 24. septembra  od 17.30 do 19.oo hod. , príp. ešte v stredu 26. septembra 2012 v rovnakom čase. Pri prihlasovaní dostanete aj  podrobnú písomnú informáciu.

  • Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo L. Hanusa otvára nový semestrálny program pre študentov a mladých pracujúcich. Počas 10 týždňov sa 12 študenti stretávaju v utorky, čítajú texty od významných autorov ako sú napr. Aristoteles, Tomáš Akvinský, Ján Pavol II., J. Ratzinger, atď.) a píšu eseje. Viac informácií nájdete na plagátoch a www.slh.sk Termín na prihlášky je 30. septembra.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 210 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

DODATOK K OZNAMOM:

  • Dnešnú nedeľu sa po sv. omšiach uskutoční zbierka Boj proti hladu. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok medovníkové srdiečko. Za Vašu podporu vám vyslovujeme vďačné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu 29. septembra sa uskutoční farský výlet rodín do: Nový Zéland na Slovensku. Odchod autobusu je o 9.00 hod. spred kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál