Farské oznamy 25. novembra 2012

24.11.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Piatok 30.11. - sviatok sv. Ondreja, apoštola

  • Biblické podujatie

V pondelok 26. novembra 2012 o 9. 00 hod. sa v Kostole sv. Ladislava v Bratislave na Špitálskej ulici začne súvislé čítanie a počúvanie celého Svätého písma pod názvom “Biblia dňom i nocou”. Skončiť by sa malo v piatok 30. novembra. Čítanie ako prvý začne bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.  Podujatie bude možné sledovať aj on-line  na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk.

  • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

  • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 2. decembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 120 €, obetované pre potreby našej farnosti.

  • Koncert

V rámci osláv jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda Vás srdečne pozývame na koncert Proglas - slovanská óda, ktorý sa uskutoční v našom chráme v piatok  30. novembra 2012 o 19.00 hod. Viac informácií nájdete na plagátoch  pred kostolom. Vstupné je dobrovoľné.

  • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že po mesačnej prestávke bude  psychologická poradňa pre dospelých a seniorov opäť poskytovať svoje služby v obvyklom čase, t.j. každý pondelok od 12.oo - 13.oo hod. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál