Farské oznamy 2. decembra 2012

1.12.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Utorok 4. 12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Piatok 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 3. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2013 sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 3. decembra 2012 od 16.00 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 5. decembra o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať ďalšie stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!”, ktorý sa venuje jednotlivým prikázaniam Desatora priblíženým cez biblické príbehy a posolstvá. Podnetom na uvažovanie bude štvrté prikázanie Desatora, ktoré zaväzuje prejavovať rešpekt a vďačnosť voči rodičom. Stretnutie bude viesť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Prikázaný sviatok - Nepoškvrneného počatia

V sobotu 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Večerná sv. omša o 18.00 je už z nedele. Upozorňujeme, že čas konania sv. omší v decembrovom čísle časopisu Blumentál bol chybne uvedený.

V ten deň sa bude konať v kostole Najsv. Trojice na Župnom námestí obrad zasvätenia nášho mesta Panne Márii pri sv. omši o 10.30 hod.

 • Živý ruženec

Pozývame deti s ich rodičmi a kamarátmi, mladých, aj skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude - v sobotu 8.decembra 2012 o 19. hod. v Blumentálskom kostole.  Každý účastník bude predstavovať jedno zo zrniečok ruženca. Po spoločnej modlitbe Vás čaká malé prekvapenie.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 200 €, obetované pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo najnovšie číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venované Adventu.

 • TELEVÍZIA LUX

Televízia Lux je katolícka televízia s celoslovenským pokrytím, ku ktorému najviac prispela možnosť jej príjmu cez satelit Astra. Pre Vás a Vašich známych, ktorí majú záujem sledovať TV Lux cez satelitný príjem, je potrebné dať nanovo vyhľadať voľné programy a zaradiť si ju do programovej ponuky. Prípadné otázky Vám zamestnanci televízie ochotne zodpovedajú. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál