Farské oznamy 9.decembra 2012

9.12.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 11. 12. - sv. Damaza I., pápeža, ľ. spom.

Streda  12. 12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Štvrtok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Piatok  14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Rok viery v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 13. decembra o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 2. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána”. Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na adorácii, ktorá po nej bude nasledovať.

  • Vianočné spovedanie

Od 14. decembra začíname spovedať pred vianočnými sviatkami:

vo všedné dni od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

  • Koncert Magnificat

V predvečer Tretej adventnej nedele - nedele radosti Vás srdečne pozývame na koncert do nášho Blumentálskeho kostola v sobotu 15.12.2012 o 19.15 hod. Na koncerte nám predstavia dielo Johna Ruttera Magnificat sopranistka Jana Melišková, Združenie bratislavských filharmonikov, Kresťanský komorný  orchester ZoE, Spevácky zbor Technik STU so zbormajsterkou Ivetou Viskupovou. Dirigentskej taktovky sa ujme hlavný dirigent opery Slovenského národného divadla Rastislav Štúr.  Vstupné je dobrovoľné.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie za vaše milodary v sume 1815,45 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu. Pán Boh vás odmeň!

Taktiež chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 810 €, obetované pre potreby našej farnosti.

  • Výstava k Roku sv. Cyrila a Metoda

Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda organizuje 16. decembra 2012 od 9,00 - 12,00 hod. a od 16,00 - 19,00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste (Krasňany) výstavu výtvarných prác odsúdených na Slovensku na tému Dedičstvo svätého Cyrila a Metoda.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál