Farské oznamy 30. decembra 2012

30.12.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Utorok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Streda 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Štvrtok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

Nedeľa 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána

  • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v pondelok 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2012 / 2013 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

  • Program na Nový rok 2013

V utorok 1. januára 2013 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Lectio Divina

Pozývame Vás na stretnutie nad Božím Slovom formou Lectio divina, ktoré sa bude konať v katedrále sv. Martina pod vedením J.Ex. arcibiskupa  Stanislava Zvolenského v stredu 2. januára 2013 o 20.00 hod. Téma: Nesmierna hodnota života (Gn 4,1-16).

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok 3. 1. v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 1. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 1. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Dychovka zIvánky

Budúcu nedeľu 6. januára 2013 na slávnosť Zjavenia Pána bude sv. omšu o 9.00 hod. v našom chráme doprevádzať dychová hudba z Ivánky, ktorá nám predstaví dielo „Vianočná omša”. Srdečne Vás pozývame.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 170 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť. Chceme z celého srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli  k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole, ako aj všetkým, ktorí sa po celý rok angažujete v práci pre náš chrám a našu farnosť. Všetkým prajeme požehnaný Nový rok.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál