Farské oznamy 23. decembra 2012

23.12.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Streda 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Štvrtok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Piatok 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa 30. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

  • Štedrý deň

Na Štedrý deň v sobotu 24. 12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Spovedať budeme už len v rámci ranných sv. omší. Betlehemské svetlo bude k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady do 16.00 hod. Štedrého dňa. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

  • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

  • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 1060 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť.

  • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v stredu 26.decembra o 15.30 hod.

  • Dobrá novina

Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti bude vo štvrtok 27. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii kostola.

  • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že z dôvodov čerpania dovolenky budú poradne charity poskytovať svoje služby opäť od druhého januárového týždňa - od 7. 1. 2013 . Ďakujeme za pochopenie.

  • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 30. decembra 2013 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál