Farské oznamy 3. februára 2013

3.2.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Streda 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

  • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 4. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok 4. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  6. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je Šieste Božie prikázanie.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  3. februára 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom pokračovania ďalších rekonštrukčných prác v priestoroch budovy fary. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame v rámci cyrilometodského jubilea článok venovaný gréckokatolíckej liturgii.

  • Oznamy Charity Blumentál

Fašiangové posedenie: V nedeľu 10. februára 2013 od 15.oo hod. sa v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8 uskutoční už tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Vopred vďaka.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál