Farské oznamy 07. apríla 2013

7.4.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 8. 4 - slávnosť Zvestovania Pána

Štvrtok 11. 4. - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 13. 4. - sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 8. apríla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Slávnosť Zvestovania Pána

V pondelok 8. apríla je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

· Program v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude tento štvrtok 11. apríla o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina otec biskup Jozef Haľko sláviť sv. omšu, počas ktorej odznie katechéza na 6. článok Apoštolského vyznania viery: “Ježiš Kristus vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.” Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na eucharistickej adorácii, ktorá po nej bude nasledovať.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v celkovej sume 120 €, venované pre potreby našej farnosti.

  • Oznamy Charity Blumentál

Program v klube: V nedeľu 21. apríla 2013 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu  pod názvom Umelecké poklady - Secesia. Na výstave sú prezentované najväčšie mená slovenskej a českej secesie. Nechýbajú vrcholné diela Alfonsa Muchu, Jana Preislera, Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jasuscha a ďalších. Zraz je pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. 11 o 15.oo hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál