Farské oznamy 14. apríla 2013

13.4.2013 Branislav Čaniga
  • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 21. apríla je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v  sume 2 x 100 €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktoré budú prebiehať od 21. do 27. apríla v Bratislave. Cieľom festivalu je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kresťanskej kultúry. Bratislavské Hanusove dni budú slávnostne otvorené svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v nedeľu 21. apríla o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Podrobný program celého festivalu možete nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

  • Oznamy Charity Blumentál

Výstava: V nedeľu 21. apríla 2013 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na zaujímavú výstavu  s názvom Umelecké poklady - Secesia. Zraz je pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. č. 11 o 15.oo hod.

Oznam právnej poradne: Z dôvodu ochorenia pracovníčky nebude poradňa vo štvrtok 18.4. 2013 poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam psychologickej poradne: Pondelková psychologická poradňa nebude poskytovať svoje služby do konca apríla kvôli služobným záležitostiam p. psychologičky.

Oznam pre rodičov: Ako sme už ohlásili, aj počas tohoročných  letných prázdnin pripravujeme pre detí letný tábor, a to v termíne od 6. do 13. júla 2013 v zariadení školy v prírode v Lome nad Rimavicou. Včas oznámime potrebné podrobné informácie.

  • Stretnutie rodín

bude v nedeľu 21.04.2013 o 15.00 hod. na fare.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál