Farské oznamy 5. mája 2013

4.5.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 9. 5.: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 • Výročná farská poklona

Dnešnú nedeľu 5. mája sa v našej farnosti koná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená k adorácii po skončení poludňajšej sv. omše cca o 12.45 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 6. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 6. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 10. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 12. mája sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 12. mája pri sv. omši o 10.30 pristúpia k 1.sv. prijímaniu deti Základných škôl Jelenia, Jeséniova a Česká. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

· Program v Katedrále

V rámci prežívania Roku viery bude vo štvrtok 9. mája na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v Katedrále sv. Martina pontifikálna sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 7. článok Apoštolského kréda: “Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.” Začiatok sv. omše bude o 17.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka eucharistická poklona zakončená požehnaním.

 • Oznamy Charity Blumentál

Pozvánka: Pri príležitosti Dňa matiek pozývame mamičky našej farnosti, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2013 o 15.oo hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

Oznam pre rodičov: Od pondelka 6. mája 2013 sú v čakárni kancelárie farského úradu /na Vazovovej 8/ k dispozícii prihlášky do letného detského tábora. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 24. mája 2013.

Oznam psychologickej poradne: Od pondelka 6. mája 2013 je opäť k dispozícii psychologická poradňa pre dospelých a seniorov a to v obvyklom čase, čiže od 16.oo hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v celkovej sume 280 €, venované pre potreby našej farnosti.

 • Výberové konanie

Bratislavská arcidiecéza ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava. Prihlášku do výberového konania treba doručiť najneskôr do 25. mája 2013. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke arcidiecézy aj školy, ako aj na našej farskej výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál