Farské oznamy 12. mája 2013

11.5.2013 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Utorok 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Štvrtok 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 12. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

· Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

· Program v Katedrále

Všetkých srdečne pozývame plnšie prežiť slávnosť Zoslania Ducha Svätého účasťou na turíčnej vigílii, ktorú bude v sobotu 18. mája v Katedrále sv. Martina sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Začiatok turíčnej vigílie bude o 19.00 hod.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Od pondelka 6. mája 2013 sú v čakárni kancelárie farského úradu na Vazovovej 8 k dispozícii prihlášky do letného detského tábora. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity  www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 24. mája 2013. O termínoch platenia a ostatné podrobné informácie nájdete včas vo výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke  charity a budeme Vás informovať aj vo farských oznamoch.

Oznam poradne psychologickej pomoci: Od pondelka 6. mája 2013 je opäť k dispozícii psychologická poradňa pre dospelých a seniorov. Prišlo však k malej zmene. Psychologička bude do poradne prichádzať až po predchádzajúcom telefonickom objednaní klienta.  Číslo telefónu nájdete na internetovej stránke charity, aj vo výveske charity v predsieni kostola. Ďakujeme za pochopenie.

  • Živý ruženec

Pozývame deti s rodičmi, mladých i skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude v našom kostole v piatok 17.mája o 19.00 hodine. Každý účastník bude predstavovať zrniečko ruženca. Po spoločnej modlitbe sú účastníci pozvaní na malé posedenie na faru.

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie rodín budúcu nedeľu 19.05.2013 o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8). Program pre deti tvoria okrem primeranej modlitby a poučného príbehu rôzne hry a súťaže; program pre dospelých sa skladá z čítania Písma, modlitby a diskusie. Staršie deti môžu prísť aj bez rodičov.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál