Farské oznamy 28. júla 2013

27.7.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok  29. 7. - sv. Marty, spom.

Utorok 30. 7.  -  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Streda 31. 7.  -  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Štvrtok 1. 8. - sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • Porciunkula

V piatok 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  1. 8. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   2. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 8.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  28. júla sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Práce chceme začať budúci mesiac. V závislosti od toho, ktorú ponuku a v akom rozsahu nám schváli Ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu, predbežný odhad prác je na takmer 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

  • Organový festival v Katedrále

Vo štvrtok 1. augusta o 19.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave začne 4. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu. Všetkých srdečne pozývame na recitál poľského organistu Mareka Stefanskeho. Kompletný program všetkých koncertov je dostupný na plagáte na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál