Farské oznamy 21. júla 2013

22.7.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 22.7.: sv. Márie Magdalény, spom.

Utorok, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa, ľ.sp.

Štvrtok, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Piatok, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

Sobota, 27.7.: sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

  • Upratovanie kostola

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a tak dočasne zastúpiť dve naše farníčky v tejto ich službe pre našu farnosť buď počas celého leta alebo aspoň na obdobie niekoľkých týždňov. Vopred chceme poďakovať za Vašu priaznivú odozvu na našu prosbu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť a nechať na seba kontakt buď v sakristii alebo na farskom úrade.

  • Svetové stretnutie mládeže

V tomto týždni od pondelka do nedele sa v brazílskom Rio de Janeiro konajú Svetové dni mládeže za účasti Svätého Otca pápeža Františka. Ich priebeh môžete sledovať aj na obrazovke Tv LUX, ktorá prinesie takmer všetky časti programu stretnutia so Svätým Otcom v priamom prenose ako aj z paralelnej akcie v Ružomberku, kde sa bude konať slovenské Národné stretnutie mládeže s názvom R13. Presný rozpis všetkých vysielaných programov nájdete na plagáte na výveske. Pozývame Vás aj prostredníctvom televízie vytvoriť spoločenstvo a mať účasť na týchto mimoriadnych podujatiach v živote Cirkvi.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 28. júla bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Práce chceme začať budúci mesiac. V závislosti od toho, ktorú ponuku a v akom rozsahu nám schváli Ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu, predbežný odhad prác je nad viac ako 50 000,- €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál