Farské oznamy 7. júla 2013

7.7.2013 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Štvrtok, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota, 13.7: sv. Henricha, ľ. sp.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin sú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

  • Program v Katedrále

Aj počas prázdnin pokračujú v Katedrále sv. Martina druhý štvrtok v mesiaci sv. omše s biskupom v rámci prežívania Roku viery. Tento štvrtok 11. júla pri sv. omši o 17.00 hod. v Katedrále zaznie katechéza na 9. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v svätú Cirkev katolícku”. Po sv. omši bude aj krátka poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti zakončená eucharistickým požehnaním.

  • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala v nedeľu po sviatku sv. Petra a Pavla a je určená na dobročinné diela Svätého Otca, ste prispeli sumou 1347,22 €. Za Vaše milodary úprimné  „Pán Boh odmeň!”

  • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin  nebudú poradne charity poskytovať svoje služby. Tieto služby môžu záujemcovia využívať opäť od septembra v obvyklom čase. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál