Farské oznamy 8. septembra 2013

11.9.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 9. 9. - sv. Petra Clavera, kňaza, spom.

Štvrtok, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Piatok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Sobota, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Nedeľa, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú podľa riadneho nedeľného bohoslužobného poriadku. Sv. omša o 18.00 hod. bude v reči maďarskej.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od začiatku septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa slávia v reči latinskej.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Môžete si pri nich vypočuť katechézy o Ježišovi z Nazareta. Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali, na sobotu 28. septembra 2013 pripravuje charita Blumentál pre dôchodcov zájazd - púť na Velehrad, spojený s prehliadkou Slovanského hradiska v Mikulčiciach. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8, v pondelok 9. septembra od 9.oo - 11.oo hod., prípadne, ak budú voľné miesta, tak ešte v stredu 11. septembra od 17.oo - 18.30 hod. Poplatok je 10 €, program dostanete pri prihlasovaní. Nakoľko účastníkov zájazdu poisťujeme, prosíme, aby ste pri prihlasovaní okrem presnej adresy nahlásili aj dátum narodenia.  Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

· Program v Katedrále

Vo štvrtok 12. septembra bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. slávená sv. omša v rámci prežívania Roku viery. Počas homílie zaznie katechéza na 11. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím vo vzkriesenie tela”. Po sv. omši bude aj krátka adorácia.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny začne od utorka 10. septembra opäť poskytovať svoje služby v utorok až štvrtok v nezmenenom čase.

 • Výročie pastoračnej návštevy bl. Jána Pavla II.

V tomto týždni si pripomíname 10. výročie návštevy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Pri tejto príležitosti bratislavská mestská časť Petržalka a Farnosť Svätej rodiny pozývajú na dvojdňovú spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v piatok a v sobotu (13. a 14. septembra 2013). V piatok večer o 18.00 hod. bude v Kostole Svätej rodiny slávnostnú sv. omšu celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Na sobotné dopoludnie je pripravená cyklopúť po petržalských farnostiach, ktorá začne o 10.00 hod. pred Kostolom Svätej rodiny. Potrebné je zaregistrovať sa na stránke www.svatarodina.fara.sk. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

 • Vsobotu 14.9. o19:00 vás pozývame aj na našu faru do seminárnej miestnosti pripomenúť si blahorečenie sr. Zdenky.
 • Výlet pre deti

V sobotu 14.09.2013 pozývame deti na celodenný potáborový výlet. Stretneme sa o 9.00 hod. pred kostolom Blumentál. Treba si vziať so  sebou jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv, pršiplášť, 2 hodinové lístky na MHD. Predpokladaný návrat je o 18.30 hod. Tešia sa na Vás táboroví vedúci.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál