Farské oznamy 15. septembra 2013

15.9.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spom.

Utorok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Štvrtok, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

Piatok, 20. 9. - sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,  spom.

Sobota, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 16. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Môžete si pri nich vypočuť katechézy o Ježišovi z Nazareta. Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 500 a 100 €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Stretnutie rodín

bude  dnes 15.09.2013 o 15.00 hod. na fare.

 • Výlet pre rodiny s deťmi

Pozývame rodičov s deťmi, ale i deti s ich kamarátmi na celodenný autobusový výlet v sobotu 28.septembra. Program - sv. omša, návšteva farmy s mini a maxi  zvieratami, Bradlo, rôzne hry a súťaže s odmenami. Prihlasovanie v stredu 18.9 od 18.00 do 19:00 hod. na fare. Poplatok dospelí 3€, deti 2€, v prípade celej rodiny 5€/rod. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

 • Pozvánka na prednášku - Sociálna náuka Cirkvi

O. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré sa budú konávať vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého školského roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave. Pripravených je desať tém (napr. dôstojnosť ľudskej osoby, ľudské práva, etika podnikateľského prostredia a i.). Po každej prednáške bude diskusia . Prvé stretnutie o Sociálnej náuke Cirkvi sa uskutoční už túto stredu 18. septembra o 20.00 hod. večer. Rozpis tém na celý rok nájdete na plagáte na nástenke.

 • Sv. omša sbiskupom Jozefom Haľkom

V stredu 18. septembra 2013 o 18.00 hod. bude otec biskup Mons. Jozef Haľko v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu pre všetkých, ktorí duchovne sprevádzali putovanie relikvie sv. Cyrila počas jeho cesty po Kanade a Spojených štátoch amerických. Všetkých srdečne pozývame na túto sv. omšu, po ktorej bude možnosť vypočuť si rozprávanie otca biskupa o jeho ceste do zámoria.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál