Farské oznamy 29. septembra 2013

28.9.2013
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 30. 9.: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Streda, 2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

Piatok, 4.10.: sv. Františka z Assissi, spom.

  • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa budeme modliť posv. ruženec vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   4. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 18.45 hod. Najbližšie stretnutie je 3.10.2013.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

  • Európske biskupské konferencie

V tomto týždni sa v Bratislave uskutoční niekoľkodňové zasadanie predsedov európskych biskupských konferencií. Pri tejto mimoriadnej príležitosti Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude sláviť toto veľké zhromaždenie biskupov budúcu nedeľu 6. októbra o 10.00 hod. Sv. omšu bude možné sledovať aj v priamom televíznom prenose.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 13. októbra  pozývame záujemcov do Esterházyho paláca SNG  na unikátnu výstavu  obrazov velikánov talianskej maľby 16. - 18. storočia. Zraz je o 15.00 hod. pred Esterházyho palácom na Nám. Ľ. Štúra č. 4.

  • Poďakovanie

Tlmočíme Vám  poďakovanie Konferencie biskupov  Slovenska i celého organizačného výboru Pochodu za život za Vašu účasť, modlitby a podporu tohto veľkého celoslovenského podujatia v prospech ochrany ľudského života. Náš o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský osobitne zo srdca ďakuje všetkým, ktorí sa napriek veľkej vzdialenosti vydali z našej Arcidiecézy na cestu do Košíc. Nech dobrý Pán požehná ich obetu a vypočuje všetkých, ktorí sa modlili za život.

  • DVD s fotkami z letného tábora

si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo v iné dni v kancelárii.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál