Farské oznamy 22. septembra 2013

22.9.2013

22. septembra 2013

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

Štvrtok, 26. 9. -  sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov,  ľ. spom.

Piatok, 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza,  spom.

Sobota, 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Katechumeni, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatostí, budú mať prvé stretnutie v nedeľu 29.9.2013 o 19.00 hod. v seminárnej miestnosti na fare.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  29. septembra bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na výmenu strešnej krytiny na seminárnej miestnosti v areáli fary, ktorá bola poznačená vekom a poveternostnými vplyvmi a navyše aj poškodená koncom júna pri búrke v dôsledku nárazov konárov neošetrených stromov na Vazovovej ul. do štítovej steny vedľajšieho objektu Cirkevnej školy. Práce nás budú stáť 15 358 Eur a budú zrealizované na prelome mesiacov september a október 2013. Zároveň Vám s vďačnosťou Bohu a Vašej ochote pomáhať oznamujeme, že sa podarilo kompletne zrealizovať výmenu eternitu za škridlovú krytinu na budove fary zo strany Radlinského ul. Projekt nás vyšiel na 41 941 EUR a  celá suma bola uhradená. Okrem toho sme vymenili v presbytériu radiátory a opravili poškodenú dlažbu v priestoroch chrámu. Veríme, že budete nápomocní aj pri projekte výmeny strešnej krytiny na Seminárke a vopred Vám úprimne ďakujeme za Vaše milodary.

  • Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov (aj stredoškolákov) stretnutia so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare v stredu alebo štvrtok o 18.45 hod. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii a poznačiť, ktorý termín by im viac vyhovoval.

  • Výlet pre rodiny s deťmi

Pozývame rodičov s deťmi na celodenný výlet v sobotu 28.septembra. Program - sv. omša, návšteva farmy s mini a maxi  zvieratami, Bradlo, rôzne hry a súťaže s odmenami. Prihlásiť sa je možné ešte počas úradných hodín v kancelárii alebo po sv. omši o 10.30 hod. Poplatok dospelí 3,- €, deti 2,- €, v prípade celej rodiny 5,- €/rod. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

Tags:


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál