Farské oznamy 27. októbra 2013

27.10.2013
  • Liturgický kalendár

Pondelok 28. 10. - slávnosť 125. výročia posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Piatok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Sobota 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v piatok 1. novembra budú ako v nedeľu.

  • Dušičková pobožnosť

V piatok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v sobotu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. novembra budú  sv. omše o 5.45, 6.30 a večer o 16.30 a 18.00 hod.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Prvopiatkový týždeň

Na Prvý piatok v mesiaci začne popoludňajšia sv. spoveď  o 16.00 hod. vzhľadom na Dušičkovú pobožnosť na cintoríne. V piatok dopoludnia a  ostatné dni prvopiatkového týždňa budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 2. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše namiesto fatimského sv. ruženca nasledovať Dušičková pobožnosť.

  • Výročie posviacky chrámu a posviacka organu

Dnešnú nedeľu a pondelok si pripomíname 125. výročie posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 14.30 hod. vás srdečne pozývame na chrámový koncert a po ňom (približne o 15.30) na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

Priamo v deň výročia posviacky chrámu - v pondelok 28. októbra o 16.30 bude s nami a s kňazmi - rodákmi z našej farnosti sláviť sv. omšu pomocný biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý nám zároveň priblíži ikonografiu nášho chrámu. Večerný ruženec začne pred sv. omšou o 15.45.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1548,33 EUR a taktiež za Vaše milodary v sume 100 a

2 x 50 €, venované v tomto týždni pre potreby nášho chrámu a farnosti.

  • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v piatok 8. novembra o 18.00 hod. Po svätej omši bude  organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

  • Pamiatka na výročie

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu každý veriaci dostanete pamätný obrázok blumentálskeho chrámu s modlitbou k Matke Dobrej rady. Po pondelkovej večernej sv. omši a ďalšie dni v týždni si môžete zakúpiť pamätnú sviecu v cene 5 EUR, ktorou zároveň podporíte postupne prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove fary a kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál