Farské oznamy 20. októbra 2013

20.10.2013 Branislav Čaniga

· Liturgický kalendár

Streda 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

· Misijná nedeľa

Dnešnú nedeľu 20. októbra  si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel svojimi modlitbami, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

  • Prezentácia - domáce misie

Pri príležitosti dnešnej misijnej nedele  vás   pozývame o 18:00 hod. do seminárnej miestnosti na fare  na prezentáciu dp. kaplána Martina Majdu o misijnej práci medzi Rómami v Lomničke.

  • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 26.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

· Spomienka na bl. Karola I. Habsburgského

Pri príležitosti liturgickej spomienky na blahoslaveného Karola I. Habsburského bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu tento piatok 25. októbra 2013 o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina, kde sa uchovávajú relikvie tohto blahoslaveného.

  • Výročie posviacky chrámu a posviacka organu

Budúcu nedeľu 27. októbra si pripomenieme 125. výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostnú sv. omša bude celebrovať náš otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 hod, pri ktorej zároveň požehná novozreštaurovaný organ. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 14.30 hod. vás srdečne pozývame na chrámový koncert a po ňom na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

Priamo v deň výročia posviacky chrámu - v pondelok 28. októbra o 16.30 bude s nami sláviť sv. omšu pomocný biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý nám zároveň bližšie vysvetlí ikonografiu nášho chrámu.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za finančné dary v sume 500 a 200 €, venované v tomto týždni pre potreby nášho chrámu a farnosti.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál