Farské oznamy 17. novembra 2013

19.11.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 18.11. - Výročie posviacky bazilík sv. apoštolov Petra a Pavla,

ľ.spom.

Štvrtok 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Piatok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Sobota 23. 11. - sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľ.spom.;

sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Nedeľa 24.11. - slávnosť Krista Kráľa

  • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

  • Stretnutie rodín

Stretnutie rodín je v dnes (nedeľu) 17.11.2013 o 15.00 hod. na fare.

· Pozvánka na prednášku

V stredu 20. novembra 2013 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský tretiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou je hodnota pozemských dobier pre večný život. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

· Pozvánka pre deti

Pozývame deti do Quo Vadis v sobotu 23.11 na program organizovaný našou

farnosťou. Program: 10.00-12.00 súťaž z náboženstva medzi farnosťami.

12.00-15.00 karneval, hry a súťaže.

Prosíme mamičky o pomoc vo forme sladkých alebo slaných koláčikov.

  • Záver Roka viery

V sobotu 23. novembra o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave otec arcibiskup sláviť sv. omšu na poďakovanie za uplynulý Rok viery. Všetkých, ktorým bude možné prísť na túto slávnosť, srdečne pozývame.

  • Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledy

Pozývame deti, ktoré by chceli koledovať alebo hrať v jasličkovej scénke, na prvé stretnutie  v nedeľu 24.novembra o 15.00 hod.  na fare na Vazovovej 8.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1732,14 €, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.

  • Trojkráľový koncert

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Trojkráľový koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  každú nedeľu o 10.00 hod.. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál