Farské oznamy 10. novembra 2013

11.11.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Utorok 12.11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok 15.11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.spom.

Sobota 16.11. - sv. Margity Škótskej, ľ. spom.; sv. Getrúdy, ľ.spom.

  • Svätomartinská diecézna zbierka

V súvislosti so sviatkom sv. Martina sa dnešnú nedeľu 10. novembra pri všetkých sv. omšiach  koná Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok bude použitý na vybudovanie kotolne v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Nocľaháreň pomáha bezdomovcom prežiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vykurovanie a prístup k teplej vode na umývanie zabezpečí dôstojnejšie podmienky ľuďom bez domova.

  • Pozvánka na prednášku

Dnes - v nedeľu 10. novembra o 15.00 hod. Vás v rámci cyrilometodského jubilea pozývame do seminárnej miestnosti Farského úradu Blumentál na Vazovovej ul. 8 na prednášku so slavistom prof. Jánom Doruľom na tému: „Otázky slovenského  jazykového a historického vývinu” (O krajine a vlasti starých Slovákov).

  • Sviatok patróna Arcidiecézy

V pondelok 11. novembra 2013, v deň svätého Martina, Vás pozývame do Katedrály osláviť sviatok patróna našej Arcidiecézy. Pri sv. omši o 17.00 hod. prednesie kázeň na tému: “Viera bez skutkov je mŕtva” P. Augustín Slaninka, CM. Hlavným celebrantom sv. omše bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Prezentácia encykliky

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa o 16.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka - Lumen fidei.

  • Pozvánka pre deti

Pozývame deti v sobotu 23.novembra do domu Quo vadis na súťaž z náboženskej výchovy a na karneval. Súťaž bude v čase medzi  10-12 hod. Karneval od 12.00 do 15.00 hod.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Orientácie - náboženský magazín

Náboženský magazín našej verejnoprávnej televízie RTVS Orientácie, odvysiela na STV 2 dokument pripravený k 125. výročiu konsekrácie nášho chrámu  dnes (v nedeľu) o 10.15 hod, ktorý si môžete pozrieť v repríze v utorok 12.11. o 15.30 hod. Od utorka bude relácia prístupná aj v archíve RTVS na internete.

 


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál